19:05

Rezultatele Proiectului

1.
1.1
1 set de proceduri de management necesare pentru implementarea proiectului – corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
2.
1.2
1 plan de implementare realizat, acesta fiind actualizat periodic – corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
3.
1.3
1 procedura de monitorizare realizata – corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
4.
1.4
minim 4 cereri de rambursare realizate – corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
5.
1.5
minim 4 rapoarte tehnico-financiare realizate – corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
6.
1.6
minim 12 intalniri de management de proiect – corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
7.
1.7
Grafic Gantt actualizat lunar pentru planificarea judicioasa a activitatilor proiectului corespunde activitatii A1. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
8.
2.1
campanie de constientizare a angajatorilor care îsi desfasoara activitatea in turism si ecoturism – sector economic cu potenþial competitiv identificat conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la acest domeniu/specializari inteligente privind importanþa si necesitatea participarii angajaþilor la programe de formare continua – corespunde activitatii A2 si contribuie la indeplinirea OS2 si OS5 ale proiectului precum si la realizarea indicatorului 4S13.
9.
2.2
3 mese rotunde regionale, cu minim 50 de participanti la fiecare dintre acestea, la care vor fi invitati stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, precum si 6 dintre cei 20 de Ambasadori Hospitality Management Academy. In cadrul evenimentelor vor fi prezentate beneficiile invatarii pe tot parcursul vietii – corespunde activitatii A2. si contribuie la indeplinirea OS2 al proiectului precum si la realizarea indicatorului 4S13.
10.
2.3
15 protocoale de colaborare (minim 5 in fiecare regiune de implementare) semnate intre CCMP EUROPROJECT si stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului in vederea sustinerii proiectului pe tot parcursul implementarii sale – corespunde activitatii A2. si contribuie la indeplinirea OS2 si OS5 ale proiectului precum si la realizarea indicatorului 4S13.
11.
2.4
600 persoane selectate in vederea participarii la programele de formare profesionala Hospitality Management Academy – corespunde activitatii A2. si contribuie la indeplinirea OS1 si OS3 ale proiectului precum si la realizarea indicatorului 4S13, 4S14 si 4S16.
12.
3.1
25 de grupe de curs (in total 500 de persoane) in domeniul dezvoltarii competentelor antreprenoriale – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
13.
3.2
minim 450 (90% din 500 de partcipanti la curs) de certificate de absolvire emise de ANC care atesta îmbunatatirea competentelor în domeniul antreprenorial a 450 de persoane dintre care 225 de femei – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
14.
3.3
25 de grupe de curs (in total 500 de persoane) in domeniul managementului si planificarii strategice – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
15.
3.4
minim 450 (90% din 500 de partcipanti la curs) de certificate de absolvire emise de CCMP EUROPROJECT care atesta îmbunatatirea competentelor în domeniul managementului si planificarii strategice a 450 de persoane dintre care 225 de femei – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
16.
3.5
25 de grupe de curs (in total 500 de persoane) in domeniul managementului ospitalitatii – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
17.
3.6
minim 450 (90% din 500 de partcipanti la curs) de certificate de absolvire emise de CCMP EUROPROJECT care atesta îmbunatatirea competentelor în domeniul managementului ospitalitatii a 450 de persoane dintre care 225 de femei – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
18.
3.7
25 de grupe de curs (in total 500 de persoane) in domeniul educatiei financiare – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
19.
3.8
minim 450 (90% din 500 de partcipanti la curs) de certificate de absolvire emise de CCMP EUROPROJECT care atesta îmbunatatirea competentelor în domeniul educatiei financiare a 450 de persoane dintre care 225 de femei – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
20.
3.9
72 de participanti la programul pilot inovativ de invatare experimentala prin sport – corespunde activitatii A.3. si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S14 si 4S16.
21.
3.10
200 de persoane care beneficiaza de servicii personalizate de business coaching – corespunde activitatii A.3 si contribuie la indeplinirea OS4 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S13, 4S16 si 4S17
22.
3.11
200 de IMM-uri din turism si ecoturism sprijinite in vederea elaborarii unei planificari strategice pe termen lung care sa permita anticiparea si adaptarea la evolutiile specifice mediului economic actual caracterizat de un dinamism accentuat – corespunde activitatii A.3 si contribuie la indeplinirea OS4 al proiectului precum si la realizarea indicatorului 4S17
23.
3.12
aplicatia mobila de training Hospitality Management care va oferi o serie de functionalitati ce vor permite paticipantilor la programul integrat de formare sedimentarea si testarea cunostintelor – corespunde activitatii A.3 si contribuie la indeplinirea OS1 al proiectului precum si la realizarea indicatorului 4S16
24.
4.1
6 grupe de curs (in total 100 de persoane) in specializarea „manager resurse umane” – corespunde activitatii A.4. si contribuie la indeplinirea OS3 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S13, 4S14 si 4S16.
25.
4.2
minim 90 (90% din 100 de participanti la curs) de certificate de absolvire emise de ANC care atesta îmbunatatirea competentelor în domeniul managementului resurselor umane a 90 de persoane dintre care 45 de femei – corespunde activitatii A.4. si contribuie la indeplinirea OS3 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S13, 4S14 si 4S16.
26.
4.3
un eveniment „Hospitality HR Weekend” la care vor participa cei 100 de angajati ai departamentelor de resurse umane – membri ai grupului tinta si in cadrul caruia vor fi organizate 5 workshop-uri, pe parcursul a 3 zile, in cadrul carora vor fi abordate urmatoarele teme: Managementul ospitalitatii si resursele umane, Managementul strategic al resurselor umane, Competente transversale necesare in turism, Folosirea Social Media in managementul resurselor umane si Metode moderne de motivare a salariatilor – corespunde activitatii A.4. si contribuie la indeplinirea OS3 al proiectului precum si la realizarea indicatorilor 4S13, 4S14 si 4S16.
27.
5.1
documentatii aferente procedurilor de achizitie – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
28.
5.2
raportari financiare – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
29.
5.3
documente arhivate – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
30.
5.4
contabilitate analitica distincta – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
31.
5.5
site-ul proiectului – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
32.
5.6
conferinta de presa de lansare – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
33.
5.7
conferinta de presa de inchidere a proiectului – corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.
34.
5.8
plan de comunicare si diseminare a rezultatelor proiectului in vederea respectarii regulilor minime de informare si publicitate din Orientari Generale POCU- corespunde activitatii A5. Aceasta activitate este transversala, nefiind definita in cadrul activitatilor specifice din GSCS AP3 OS 3.8. Fiind rezultatul unei activitati transversale, acesta contribuie la indeplinirea tuturor obiectivelor specifice ale proiectului precum si la realizarea tuturor indicatorilor.