16:24

Obiectivul General al Proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca din turism si ecoturism din regiunile Sud Vest, Centru si Sud Est prin oferirea in cadrul Hospitality Management Academy catre 600 de intreprinzatori, manageri si angajati ai departamentelor de resurse umane de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunatațite în vederea adaptarii activitații la dinamismul specific acestui sector de activitate.
Obiectivul general al proiectului este in linie cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”, cu Prioritatea de investitii 8.v “Adaptarea lucratorilor, întreprinderilor si antreprenorilor la schimbare” si cu Obiectivul specific 3.8. “Cresterea numarului de angajați care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane si de condiții de lucru îmbunatațite în vederea adaptarii activitații la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI”.
Proiectul va constitui o premisa pentru contracararea efectelor negative ale ajustarilor structurale generate de criza economico-financiara prin crearea unor condiții optime pentru competitivitate prin accelerarea adaptarii turismului si ecoturismului la schimbare, prin încurajarea unui mediu favorabil inițiativei si dezvoltarii firmelor din acest domeniu si prin favorizarea unei mai bune exploatari a potențialului turistic, inca subutilizat in Romania.
Pe termen lung, beneficiile generate de proiect vizeaza cresterea adaptabilitatii si competitivitatii pentru cei 600 de membri ai grupului tinta, prin furnizarea programelor de formare profesionala in domeniul competentelor antreprenoriale, managementului resurselor umane, managementului ospitalitatii, planificarii strategice si educatiei financiare.
Toate activitatile implicate de realizarea proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al programului si apelului si vor genera efecte pozitive pe termen lung.
Campania de constientizare pentru angajatorii IMM-uri din turism si ecoturism va contribui la cresterea substantiala a gradului de constientizare cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. Implementarea campaniei de constientizare in mediul online va asigura maximizarea efectelor obtinute cu un nivel redus de costuri, prin diseminarea rapida si eficienta a informatiilor campaniei. Prin masurile de sustenabilitate incluse in proiect (identificarea de mijloace de continuare si extindere a parteneriatului cu participantii la campanie, continuarea prezentarii si diseminarii materialelor informationale si dupa finalizarea campaniei, incheierea celor 15 acorduri de colaborare cu stakeholderi relevanti etc.) campania de constientizare va genera efecte pozitive pe termen lung si va asigura replicarea rezultatelor la nivel local, regional si national.
Organizarea si derularea de programe integrate de formare profesionala pentru managerii si antreprenorii din turism si ecoturism, vor contribui la cresterea performantelor, competentelor, abilitatilor angajatilor si antreprenorilor. Aceste activitati vor genera efecte pozitive pe termen lung prin cresterea calitatii fortei de munca pentru a putea raspunde la nevoile de crestere ale sectorului turism care are un potential competitiv substantial, pentru a spori valoarea adaugata si pentru a imbunatati competitivitatea prin inovare si dezvoltarea pietei.
Acestea vor asigura un efect pozitiv pe termen lung prin cresterea competentelor angajatilor care participa la activitate si care vor putea utiliza instrumentele, practicile, know-how-ul pe termen lung in tot parcursul lor profesional. In plus, prin sustenabilitatea proiectului, aceste activitati vor fi continuate si dupa finalizarea proiectului, permitand cresterea efectelor pozitive pe termen lung si replicarea rezultatelor.
Sprijinul pentru elaborarea in cadrul celor 200 de IMM-uri din turism si ecoturism va contribui la anticiparea schimbarilor si la adaptarea activitatii acestora, creand premisele pentru cresterea competitivitatii prin inovare pe termen mediu si lung. Planificarea strategica este un instrument care descrie parcursul optim de urmat de o intreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate. Astfel, aceasta activitate prevede efecte pozitive pe termen lung pentru IMM-urile participante. In plus, prin sustenabilitatea proiectului, aceste activitati vor fi continuate si dupa finalizarea proiectului, permitand cresterea efectelor pozitive pe termen lung si replicarea rezultatelor.
Organizarea si derularea de programe de formare profesionala pentru cei 100 de angajati din departamentele de resurse umane din IMMurile din turism si ecoturism, vor contribui la identificarea de solutii de adaptare a noilor angajati la locul de munca, dezvoltarea de mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor, elaborarea de planuri de invatare, adaptarea la schimbarile din acest sector, constientizarea mediului local/regional in care activeaza etc. Acestea vor asigura un efect pozitiv pe termen lung prin cresterea competentelor angajatilor care participa la activitate si care vor putea utiliza instrumentele, practicile, know-how-ul pe termen lung in tot parcursul lor profesional. In plus, prin sustenabilitatea proiectului, aceste activitati vor fi continuate si dupa finalizarea proiectului, permitand cresterea efectelor pozitive pe termen lung si replicarea rezultatelor.
In concluzie, implementarea proiectului va genera un impact pozitiv pe termen mediu si lung asupra dezvoltarii durabile a regiunilor Sud-Vest, Centru si Sud-Est.