18:19

Obiectivele Specifice ale Proiectului

1. OS1:

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, manageriale si de inovare pentru 200 de antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri si pentru 300 de persoane implicate ale managementului strategic al IMM-urilor din turism si ecoturism din regiunile SV, Centru si SE prin participarea la cursuri integrate de formare profesionala. Actiunile de formare pentru cele 500 de persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul gestionarii unei afaceri in turism si ecoturism, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere, planificarea strategica, managementul ospitalitatii. Abordarea tuturor acestor teme in cadrul Tourism Bootcamp va oferi un fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru persoanele care isi gestioneaza propriile afaceri sau sunt implicate in managementul strategic al unui IMM din turism si ecoturism. Astfel, acestia vor putea derula o activitate economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite premisele pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective – financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau. In plus, participarea la astfel de actiuni formative are o valoare adaugata semnificativa, reprezentand o oportunitate reala de adaptare a resurselor umane din turism si ecoturism – sector economic cu potential competitiv identificat conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct A3 si indirect A1 si A5.

2. OS2:

Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care îsi desfasoara activitatea în turism si ecoturism – sector economic cu potențial competitiv identificat conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la acest domeniu/specializari inteligente privind importanța si necesitatea participarii angajaților la programe de formare continua. Acest obiectiv vizeaza operationalizarea unei campanii de constientizare care va avea ca principal obiectiv constientizarea angajatorilor din turism si ecoturism privind importanța si necesitatea participarii angajaților la programe de formare continua. Se va va pune accent pe faptul ca amplificarea competitivitatii firmei este direct proportionala cu numarul de angajați care beneficiaza de instruire si de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane. Campania va avea 4 paliere care vor asigura sanse egale de participare la proiect pentru persoanele din toate judetele regiunilor Sud Vest, Centru si Sud Est, indiferent de gen, nationalitate, rasa, origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu. La realizarea acestui obiectiv, va contribui direct Activitatea 2 si indirect Activitatile 1 si 5.

3. OS3:

Dezvoltarea abilitatilor si competentelor pentru 100 de angajati din departamentele de resurse umane ale IMM-urilor din turism si ecoturism in vederea imbunatatirii activitatii de management al resurselor umane la nivelul intreprinderilor. Concret, acest obiectiv specific va fi operationalizat prin participarea celor 100 de persoane la cursuri autorizate ANC de manager resurse umane care le vor conferi abilitatea de a dezvolta si implementa practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca, precum si de a dezvolta instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici, mecanisme de planificare prospective a ocuparii fortei de munca si planuri de invatare si de cariera. La realizarea acestui obiectiv va contribui direct Activitatea 4 si indirect Activitatile 1 si 5.

4. OS4:

Sustinerea a cel putin 200 de IMM-uri din turism si ecoturism in vederea elaborarii unei planificari strategice pe termen lung care sa permita anticiparea si adaptarea la evolutiile specifice mediului economic actual, caracterizat de un dinamism accentuat – acestea vor avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din regiunile Sud-Vest, Centru si Sud-Est si asupra nivelului de trai al populatiei. Aceste beneficii se vor rasfrange asupra comunitatii din care intreprinzatorii fac parte, creandu-se astfel un efect multiplicator. Totodata, statul beneficiaza in mod indirect de implementarea proiectului, avand in vedere ca prin cresterea competitivitatii si adaptabilitatii firmelor si resurselor umane se va genera crestere economica. La realizarea acestui obiectiv va contribui direct Activitatea 3 si indirect Activitatile 1 si 5.

5. OS5:

Promovarea inovarii sociale prin: crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Sud Vest, Centru si Sud Est care vor implica stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, etc, prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes care vor constitui reteaua Ambasadorilor Hospitality Management Academy in cadrul activitatilor proiectului (in special in cadrul Tourism Bootcamp) si prin derularea unor programe pilot inovative de invatare experimentala prin sport pentru intreprinzatori si manageri. La realizarea acestui obiectiv, vor contribui direct Activitatile 2 si 3 si indirect Activitatile 1 si 5.