18:40

Grupul Țintă al Proiectului

Grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 600 de persoane apartinand urmatoarelor categorii:

• Antreprenori care își gestionează propriile afaceri – minim 200 de persoane.
• Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) – minim 300 persoane;
• Angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane – minim 100 persoane;

Alocarea grupului tinta pe activitatile proiectului este urmatoarea:

• Minim 500 de persoane (minim 200 manageri si minim 300 antreprenori) din GT vor participa la programe integrate de formare in domeniul competentelor antreprenoriale, managementului ospitalitatii, planificarii strategice si educatiei financiare. Din acestia minim 90% vor obtine certificare sau diploma de absolvire; toti cei 200 de antreprenori vor fi sustinuti in elaborarea unei planificari strategice pe 3-5 ani in cadrul intreprinderii (1 planificare strategica pe IMM);
• Minim 100 angajati din departamentele de resurse umane din GT vor participa la cursuri autorizate ANC de manager resurse umane; din acestia minim 90% vor obtine certificate de absolvire;

Cei 600 angajati/antreprenori din GT al proiectului vor proveni din minim 200 IMM-uri din regiunile SV, Centru si SE care au activitate in turism si ecoturism – unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Resursele umane reprezinta activul cel mai valoros al turismului – acesta este un sector al relatiilor umane, orientat catre oameni dar si dependenta de acestia. Turismul a devenit, de-a lungul timpului, din ce în ce mai competitiv, confruntandu-se cu o necesitate crescanda de orientare catre client, in conditiile unei concurente internationale ridicate, unor piete instabile, intr-un mediu nesigur si ale unor cerinte ale consumatorilor intr-o permanenta schimbare. Exista multiple probleme ale resurselor umane care afecteaza sectorul turismului, respectiv salariile mici, cererea mare pentru flexibilitatea personalului, nivelul ridicat de instabilitate a fortei de munca, deficitul de competente etc. Investirea continua in resursa umana, prin participarea la cursuri de formare si dezvoltare a competentelor si abilitatilor reprezinta o calitate intrinseca a firmelor din turism. Imbunatatirea abilitatilor si cunostintelor fortei de munca poate determina cresterea competitivitatii firmelor si mentinerea unui sector viabil. Nevoia asimilarii de noi cunostinte, formarii de noi competente este din ce in ce mai presanta in prezent, întrucat ofertele si serviciile turistice aflate in continua diversificare si multiplicare necesita existenta unui personal corespunzator calificat. Astfel, formarea si dezvoltarea resurselor umane joaca un rol important in dezvoltarea profesionalismului in industria turistica.

In vederea atragerii grupului tinta, in cadrul A2 va fi va fi operationalizata o campanie care va avea ca principal obiectiv informarea si constientizarea angajatorilor privind importanþa si necesitatea participarii angajaþilor la programe de formare continua. Se va va pune accent pe faptul ca amplificarea competitivitatii firmei este direct proportionala cu numarul de angajaþi care beneficiaza de instruire si de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane. Aceasta activitate se va desfasura pe patru paliere:
1. O firma specializata pe organizarea de campanii media va furniza un mix de masuri de promovare media (online, presa scrisa, TV, radio) care sa asigure informarea transparenta si nediscriminatorie, precum si constientizarea angajatorilor din toate cele 3 regiuni de implementare (Centru, Sud-Est si Sud-Vest) cu privire la beneficiile programelor de formare profesionala in general si cu privire la programele integrate de formare Hospitality Management Academy. Concret, vor fi organizate 3 evenimente, la care vor participa in medie 50 de persoane, crearea unui spot radio si difuzarea pe posturi de radio locale/regionale, publicarea unor articole informative in publicatii print regionale, respectiv in presa online, pe site-uri de specialitate, difuzarea unor stiri pe canale de televiziune locale la ore de maxima audienta, transmiterea de comunicate de presa catre o baza de date de minim 300 de jurnalisti din presa nationala si locala, crearea unei pagini de Facebook care sa atraga minim 10.000 de like-uri, iar mesajele postate sa ajunga la minim 100.000 de utilizatori.
2. CCMP EUROPROJECT va organiza 3 mese rotunde regionale (minim 50 de participanti la fiecare dintre acestea) la care vor fi invitati stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, precum si 6 dintre cei 20 de Ambasadori Hospitality Management Academy. In cadrul evenimentului vor fi prezentate beneficiile invatarii pe tot parcursul vietii si se vor semna minim 15 protocoale de colaborare (minim 5 in fiecare regiune de implementare) cu aceste entitati in vederea sustinerii proiectului pe tot parcursul implementarii sale.
3. Se va fructifica experienta CCMP EUROPROJECT si se vor prezenta oportunitatile oferite de proiect in cadrul conferintelor de presa organizate, emisiunilor TV la care sunt invitati si evenimentelor la care participa reprezentantii beneficiarului.
4. Responsabilii grup tinta vor veni in completarea celor trei paliere prezentate anterior, oferind in mod direct informatii personalizate celor interesati. Astfel, potentialii membri ai grupului tinta atrasi ca urmare a campaniei realizate de reprezentantii CCMP EUROPROJECT, vor contacta responsabilii grup tinta si vor fi informati pe larg cu privire la elementele specifice ale proiectului si la principalele conditii pentru a beneficia de oportunitatile proiectului. Totodata, responsabilii grup tinta vor raspunde intrebarilor si solicitarilor de clarificari adresate de potentialii membri ai grupului tinta.

In plus, CCMP EUROPROJECT a semnat acorduri de colaborare cu organizatii relevante pentru domeniul turismului – Asociatia HORA (Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania), ANTREC ROMANIA (Asociatia Nationala de Turism Rural Ecologic si Cultural), Asociatia FIHR (Federatia Industriei Hoteliere din Romania) – care au transmis informatii utile pentru creionarea activitatilor prezentului proiect. Aceste organizatii, impreuna cu campania, vor asigura o baza de selectie suficienta de firme si persoane pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Grupul tinta va fi selectat in functie de gradul de interes fata de obiectivele proiectului si disponibilitatea de timp de a se implica in activitatile propuse, aplicandu-se principiul „primul venit, primul servit”. Fiecare persoana care doreste sa se inscrie in grupul tinta va trebui sa depuna un dosar care va contine cel putin urmatoarele documente: declaratie de angajament, documente care atesta statutul (documente care probeaza calitatea de antreprenor intr-unul dintre domeniile eligibile sau o adeverinþa din care sa rezulte ca respectiva persoana este încadrata cu contract individual de munca), copie conformata cu originalul dupa cartea de identitate, formular de grup tinta.
In cazul cazul angajatilor, adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare va trebui sa mentioneze cel putin urmatoarele aspecte:
– Persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial)
– Locul de munca ocupat este intr-una din regiunile de implementare a proiectului
– Persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in departamentul de resurse umane, dupa caz, precizandu-se postul ocupat de acea persoana în organigrama/schema de personal a solicitantului
– Persoana, prin atributiile pe care le are conform fisei postului, este implicata in managementul strategic al intreprinderii respective (dupa caz)
– Persoana isi desfasoara activitatea in turism si ecoturism

Persoanele din grupul tinta vor avea posibilitatea sa transmita initial dosarul prin intermediul emailului in vederea verificarii preliminare a eligibilitatii de catre responsabilii grup tinta, urmand apoi sa transmita toate documentele si in format original prin intermediul curieratului sau prin depunere efectiva a dosarului cu intregul set de documente la birourile de implementare ale proiectului. Responsabilii grup tinta vor verifica eligibilitatea persoanelor pentru a se incadra in grupul tinta si vor centraliza formularele de inregistrare a grupului tinta precum si toate documentele suport aferente, in concordanta cu procedura creata in cadrul proiectului pentru selectia si inregistrarea grupului tinta. Fiecare dosar de inscriere va beneficia de un numar de ordine iar toate dosarele vor fi centralizate în cadrul unui registru online (Google Docs) de dosare de inscriere in cadrul proiectului, la care vor avea acces toti responsabilii grup tinta. Ordinea in care dosarele de grup tinta vor fi inregistrate in registru va fi cea cronologica.
De asemenea, pentru a nu exista disparitati regionale majore, se vor selecta minim 150 de persoane din fiecare regiune de implementare: Centru, Sud-Est si Sud-Vest.
Procesul de selectie a grupului tinta va lua in considerare Ordonanta de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1. Astfel, proiectul va promova ca principiu general egalitatea de sanse si non-discriminarea, permitand recrutarea in grupul tinta a tuturor persoanelor, indiferent de nationalitate, sex, rasa sau origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta, etc.
Toate aceste modalitati de informare si recrutare vor asigura sanse egale de participare la proiect pentru persoanele din toate regiunile de implementare a proiectului, indiferent de gen, nationalitate, rasa, origine etnica, religie sau credinta, handicap, varsta, mediu de provenienta sau orice alt criteriu discriminatoriu.
Principala motivatie a grupului tinta de a participa la actiunile acestui proiect rezida in faptul ca acesta propune solutii concrete pentru nevoile existente la nivelul resurselor umane din regiunile Sud Vest, Centru si Sud Est. Activitatile proiectului au fost creionate pornind de la nevoile identificate in sectiunea Justificare.
Solutiile concrete oferite de proiect pentru rezolvarea problemelor mentionate anterior si pentru a veni in intampinarea nevoilor grupului tinta constau in oferirea de programe de training integrate, personalizate nevoilor IMM-urilor care activeaza in turism si ecoturism – domeniu cu potential competitiv conform SNC.
Actiunile de formare pentru cele 500 de persoane (200 de antreprenori si 300 de persoane implicate in managementul strategic) vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevente arii tematice din domeniul gestionarii unei afaceri, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere, planificarea strategica, managementul ospitalitatii.
Abordarea tuturor acestor teme in cadrul Tourism Bootcamp va oferi un fundament metodologico-teoretic corespunzator pentru persoanele care isi gestioneaza propriile afaceri sau sunt implicate in managementul strategic al unui IMM din turism si ecoturism. Astfel, acestia vor putea derula o activitate economica sustenabila, profitabila, fiind astfel stabilite premisele pentru o calitate mai buna a vietii acestor persoane (din multiple perspective – financiar, social, psihologic) si a comunitatii in ansamblul sau. In plus, participarea la astfel de actiuni formative are o valoare adaugata semnificativa, reprezentand o oportunitate reala de adaptare a resurselor umane din turism si ecoturism.
Dezvoltarea abilitatilor si competentelor pentru 100 de angajati din departamentele de resurse umane ale IMM-urilor din turism si ecoturism va conduce la imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane la nivelul intreprinderilor. Concret, prin participarea celor 100 de persoane la cursuri autorizate ANC de manager resurse umane acestea vor dobandi abilitatea de a dezvolta si implementa practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca, precum si de a dezvolta instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici, mecanisme de planificare prospective a ocuparii fortei de munca si planuri de invatare si de cariera.
In final, implementarea activitatilor proiectului sub forma logica prezentata (actiuni de constientizare-activitati integrate de formare – activitati de coaching) reprezinta o abordare inovativa care asigura o ocupare sustenabila si de calitate a fortei de munca din regiunile SV, Centru si SE, respectiv cresterea adaptabilitatii IMM-urilor din turism si ecoturism.