Conferinta de lansare a proiectului

COMUNICAT DE PRESĂ

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

Hospitality Management Academy

 

Asociația Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), a organizat marți, 07 August 2018, ora 16:30, la sediul asociației din Strada Mihai Eminescu nr. 35, Slatina, Conferința de presă de lansare a proiectului ”Hospitality Management Academy”.

Proiectul Hospitality Management Academy are drept obiectiv  un nou concept Tourism Bootcamp ce va veni în sprijinul antreprenorilor și angajaților din turism din regiunile Sud Vest, Centru și Sud Est a României în perioada 15 Mai 2018 – 14 Mai  2019.

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 600 de persoane aparținând următoarelor categorii:

  • Antreprenori care își gestionează propriile afaceri – minim 200 de persoane.
  • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupa poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.) – minim 300 persoane;
  • Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane – minim 100 persoane;
  • Cei 600 angajați/antreprenori vor proveni din minim 200 IMM-uri din regiunile Sud Vest, Centru si Sud Est care au activitate în turism și ecoturism pe cel puțin unul din următoarele coduri CAEN:

5510 Hoteluri și alte facilitați de cazare similar

                        5520 Facilitați de cazare pentru vacante și perioade de scurtă durată

                        5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

                        5590 Alte servicii de cazare

                        7911 Activități ale agențiilor turistice

                        7912 Activități ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica:

Principalele activități care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

  1. Organizarea și derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în turism si ecoturism – privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă
  2. Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru antreprenorii care-și gestionează propriile afaceri și pentru persoanele implicate în managementul strategic al întreprinderilor – Tourism Bootcamp (500 de persoane)
  3. Organizarea și derularea de cursuri de formare profesionala pentru angajații din departamentele de resurse umane ale firmelor care își desfășoară activitatea în turism și ecoturism (100 de persoane)

 

Proiectul are o perioadă de implementare de 12 luni, şi este cofinanţat din Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 având un buget de 3.186.788,33 lei.

 

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Str. M. Eminescu, nr. 35, Slatina, Olt

Tel: 0249.410.994

[email protected]